Díjazás

Az Iroda a jogi szolgáltatásait óradíj, vagy egy összegben meghatározott munkadíj ellenében nyújtja Ügyfelei részére.

Tekintve, hogy az ügyvédi munka sokszor eltérő jellegű tevékenység végzésével jár, így a díjak sem egységesíthetőek.

Az igényelt tevékenység várható költségeiről előre pontos tájékoztatást adunk, így Ön számára az ügyvédi munkadíj a kezdetektől egyértelmű és tervezhető lesz.

Nahóczky Ügyvédi Iroda 6721 Szeged, Juhász Gyula u. 5/A. I/4.