Büntetőjog

Az Iroda vállalja büntetőügyekben a klasszikus védői feladatok ellátását, emellett vállalja büntetőügyekben tanúként szereplő személyek, továbbá a büntetőügyek sértettjeinek jogi képviseletét.

Társasági jog

Az Iroda vállalja a cégek alapításához szükséges valamennyi jogi dokumentum (társasági szerződés, alapító okirat, szindikátusi szerződés stb.), részvény- és üzletrész adásvételi szerződések elkészítését, átalakulással, végelszámolással és felszámolási eljárással kapcsolatos jogi tanácsadást, a cégbírósági eljárásokban a jogi képviselet ellátását. Az Iroda rendelkezik az elektronikus cégeljáráshoz szükséges technikai feltételekkel.

Követelésérvényesítés, felszámolás és végrehajtás

Az Iroda vállalja a tanácsadást és képviseletet szerződésszegéssel kapcsolatos jogviták esetén, így pl.: fizetési felszólítások elkészítését, peres eljárás vagy felszámolási eljárás kezdeményezését, végrehajtási eljárás megindítását, biztosítékok (jelzálogjogok) érvényesítését, peren kívüli megállapodások elkészítését.

Ingatlanjog

Az Iroda elvégzi az ingatlanokkal kapcsolatos jogok és tények jogi felülvizsgálatát, ingatlan adásvételi szerződések és bérleti szerződések elkészítését, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzések ügyintézését, társasházi alapító okiratok elkészítését, a kapcsolódó adó- és illetékügyekben jogi tanácsadást.

Kereskedelmi jog

Az Iroda széleskörű jogi dokumentációs szolgáltatást nyújt megbízói számára a kereskedelmi jog területén. Ennek keretében vállalja többek között adásvételi, vállalkozási, megbízási, kölcsön, jelzálogjog, egyéb biztosítéki, opciós szerződések szerkesztését és véleményezését.

Kártérítési jog

Az Iroda vállalja a szerződésszegéssel vagy szerződésen kívül okozott károk és költségek megtérítésével kapcsolatos jogvitákban a jogi képviselet ellátását.

Nahóczky Ügyvédi Iroda 6721 Szeged, Juhász Gyula u. 5/A. I/4.